Lejebetingelser

Lejebetingelser for campingvogn/autocamper

Forsikring:
Der er kaskoforsikring på alle vogne med en selvrisiko på kr. 7.500.- pr. skade, som trækkes fra depositum.
Skader, der er selvforskyldt og skader på inventar og service, betales af lejer, som trækkes fra depositum.
Såfremt der under lejemålet skulle opstå skader på det lejede, har man pligt til at meddele dette til udlejer straks så man evt. kan fremskaffe en anden campingvogn til næste lejer. Betalt leje og depositum tilbagebetales ikke til lejer, ved afbrudt leje pga. skade/uheld.
Hvis man skal uden for Danmarks grænser, skal man have grønt og rødt forsikringsbevis til sin bil, dette skal lejer have fra sit forsikringsselskab. Det røde forsikringsbevis følger med. Dette koster ikke ekstra.

Depositum:
Ved leje for en uge er depositum kr. 3.000.-  dog kr. 4.000,- for autocampere. Ved leje mere end en uge er depositum kr. 4.000,- hhv. 5.000,-. Depositum skal betales ved bestilling. Reservation er først gældende, når depositum er modtaget. Depositum returneres senest 8 dage efter vognen er afleveret i uskadt stand.

Afbestilling:
Ved afbestilling indtil 60 dage før lejemålets start, refunderes 50% af det indbetalte depositum. Ved afbestilling mellem 30-60 dage før lejemålets start, refunderes depositum ikke. 30 dage før lejemålets start hæfter lejer for den fulde leje, medmindre der findes en anden lejer.

Leje:
Lejen skal være betalt senest en uge før lejemålets start. Sker dette ikke uden anden aftale betragter vi lejemålet som afbestilt.
Såfremt udlejer ikke kan stille den reserverede vogn eller anden vogn af samme stand/størrelse til rådighed, af årsager, som udlejer ikke har indflydelse på, er lejer berettiget til at opsige lejemålet. Den fuldt indbetalte leje og depositum tilbagebetales til lejer. Erstatning udover dette kan ikke gøres gældende overfor udlejer.

Udstyr:
Alle vogne er udstyret med service etc. til det antal personer den er beregnet til. Inventarliste udsendes ca. 1 uge før lejemålets start.

Fortelt og øvrigt udstyr til dette medleveres ikke automatisk i perioden 1. oktober til 30. marts. Dette kan lægges i vognen hvis det ønskes, uden meromkostninger.

Afhentning/aflevering:
Lejemålet begynder lørdag kl. 14.00.
Campingvognen skal returneres lørdag inden kl. 11.
Det er af stor vigtighed at den aftalte afleveringstid overholdes, da for sent aflevering vil berøre den næste lejer.
Vognen kan efter aftale leveres for kr. 750,- plus kørsel, 5,- kr. pr. km. samt opstilles med fortelt etc. for kr. 1.000,-
Ved for sent aflevering betales kr. 150.- pr. påbegyndt time.
Ved for tidlig aflevering refunderes lejen ikke for den resterende tid.
Campingvognen og udstyr skal leveres tilbage i rengjort stand, toilettet tømt og rengjort. I modsat fald betales kr. 500.- for rengøring, og kr. 300.- for tømning af toilettet.
Forteltet skal leveres tilbage tørt og rengjort. I modsat fald betales kr. 500,- for tørring og rengøring.

Autocampere leveres med fuld tank, og skal returneres på samme måde.

Rygning:
Rygning er ikke tilladt inde i campingvognen.

Husdyr:
Det er ikke tilladt at medbringe husdyr i campingvognen.

Gas:
1 stk. 10kg. gas er inkl. i lejen.